Przyrządy pomiarowe

Sygnalizacja alarmowa separatorów
z powiadomieniem optyczno-dźwiękowym
NT-SET

Zastosowanie
Urządzenie NT-SET kontroluje grubość oddzielonej warstwy oleju, benzyny lub smaru w separatorach i wywołuje alarm, gdy separator musi zostać opróżniony. Dodatkowo NT-SET może wykrywać maksymalny dopuszczalny poziom spiętrzenia w separatorze. Dzięki temu można zapobiec przepełnieniu separatora, np. wskutek zatkania odpływu.

Jednostka analizująca
Zasilanie: 230 V AC
Parametry styków przekaźnika:
Um 250 V, Im 5A, max 100 VA (AC)
Um 24 V, Im 1,5 A, 20 W (DC)
Temperatura otoczenia: 0 ÷ +40ºC
Ochronność obudowy: IP 65
Dopuszczenia ATEX: Ex II (1) G [EEx ia] II B
Wyjścia dla sond: Galwanicznie oddzielone od masy
Parametry wyjść dla sond
(Ex):C0: 0,60 μF, L0: 2,0 mH
I0: 170 mA, U0: 24,9 V
P0: 1,1 W
Sonda pojemnościowa
Dopuszczenia ATEX: Ex II 1 G EEx ia II A T4
Połączenie sondy: Poprzez barierę odizolowaną od masy
Parametry elektryczne: Ci: 500 nF, Li: 10 μH Ii: 170 mA, Ui: 25,0 V Pi: 1,1 W
Temperatura otoczenia dla sondy: -20 ÷ +40ºC
Ochronność sondy IP 68

Sonda termistorowa
Dopuszczenia ATEX: Ex II 1 G EEx ia II A T3
Połączenie sondy: Poprzez barierę odizolowana od masy
Parametry elektryczne: Ci: 1 nF, Li: 10 μH Ii: 200 mA, Ui: 30,0 V Pi: 1,0 W
Temperatura otoczenia dla sondy: -20 ÷ +50ºC

Manualny przyrząd do pomiaru grubości warstwy
olejów mineralnych w separatorach NT-OIL-3

Zastosowanie
Urządzenie pomiarowe NT-OIL-3 służy do określenia grubości warstwy olejów wyflotowanych w separatorach substancji ropopochodnych stosowanych do oczyszczania zaolejonych ścieków opadowych lub technologicznych.
Pomiar grubości warstwy zatrzymanego w separatorze oleju umożliwia oszacowanie objętości oleju koniecznej do usunięcia przez firmę serwisową. NT-OIL-3 umożliwia dokonanie pomiarów grubości warstwy ropopochodnych bez konieczności wchodzenia do wnętrza separatora.

Sygnalizator poziomu napełnienia NT-SYG

Zastosowanie
Urządzenie służy wyłącznie do sygnalizacji (alarmowania)
minimalnego lub maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika.
NT-SYG przystosowany jest do współpracy z Wodą, Olejem opałowym (EL, L, M), Mieszaniną olejowo-wodną oraz cieczami o porównywalnych właściwościach (nie należących do grup AI i AII).

Dane techniczne sondy
Wymiary (Ø x dł.) 24 x 85 mm
Waga 350 g
Obudowa Polipropylen
Ciężarek Mosiądz
Odporność na: Woda, oleje
Przewody przyłączeniowe: Olflex 2 x 0,5 mm2
- Standardowa długość 5 m
- Maksymalna długość 50 m (ekranowany)
Napięcie sondy Max. 17 VAC
Temperatura otoczenia -5°C do + 50°C
Ochronność obudowy IP 68 zgodnie z DIN 40 050
Wymiary korpusu 163 x 97 x 62 mm
Waga 400 g
Napięcie nominalne 230 V +/- 10%, AC
Pobór mocy 5 VA
Bezpiecznik sieciowy M 32 mA
Opóźnienie działania Brak
Dodatkowe przyłącza: Jeden przekaźnik wyjściowy
Obciążalność styku przekaźnika Max. 250 V, 2 A (obciążenie rezystancyjne)
Zabezpieczenie styku przekaźnika M 2 A
Temperatura otoczenia -5°C do + 55°C
Klasa ochronności II wg DIN 57 700
Ochronność obudowy IP 30 wg DIN 40 050
Zakłócenia radiowe Zgodnie z EN 50081-1
Odporność na zakłócenia Zgodnie z EN 50082-2

Strażnik Szamba NT-MAX

Zastosowanie
NT-Max przeznaczone jest do sygnalizowania stanu przepełnienia
szamba bezodpływowego. Urządzenie alarmujące przystosowane jest do
montażu naściennego i zasilane jest z baterii 9 V lub z transformatora
sieciowego. Możliwe jest zastosowanie modułu przekaźnikowego
uruchamiającego alarm zewnętrzny (opcja).
Sonda: Przyłącze G 1” z przewodem o długości 2 m (alternatywnie 10 m).
Specjalne przyłącze – na życzenie.
Urządzenie alarmujące: Komplet zawierający wzmacniacz, lampkę alarmowa, brzęczyk, lampkę
kontrolna oraz przycisk kontrolny.
Bateria: 9 V zabudowana w urządzeniu alarmowym (wersja bateryjna – kod ABD)
Transformator: 230/8 V (wersja z zasilaniem sieciowym – kod AND)

Czujnik grubości osadu
NT-OS

Zastosowanie
Urządzenie kontroluje nagromadzony piasek lub szlam w separatorach oleju, benzyny i smaru i wywołuje alarm, jeżeli separator wymaga czyszczenia. Urządzenie NT-OS dodatkowo kontroluje grubość warstwy oddzielanej cieczy i wywołuje alarm, gdy separator wymaga opróżnienia (opcja).

Obudowa: do montażu naściennego, poliwęglan szary, 175 x 125 x 75mm
Ochronność obudowy: IP 65 (EN 60529)
Zasilanie: 230 V AC
Pobór mocy: ok. 2 VA
Wyjścia przełączające: 2 bezpotencjałowe zestyki przekaźnikowe (AC 250 V / 5 A)
Zakres temperatur: Otoczenie: od -25°C do+50°C; Mierzona substancja: od 0°C do +60°C
Wskaźnik optyczny: 1 zielona dioda LED – wskaźnik stanu pracy
1 czerwona dioda LED- alarm
1 czerwona dioda LED -błąd
Sonda WGA-SN (piasek)
zasada działania: ultradźwiękowa długość: 315 mm, szerokość: 255 mm
Przewód sondy PCV, odporny na działanie oleju, długość 5 m
Połączenie sonda – moduł kontrolny: max 300 m
Dopuszczenia ATEX
Moduł kontrolny: Ex II (1) G [EEx ia] II C
Sonda WGA-SN: Ex II 1 G EEx ia II A T5

Manualny przyrząd do pomiaru grubości warstwy
zawiesin mineralnych NT-OSI-3

obraz-004

Zastosowanie
Urządzenie pomiarowe NT-OSI-3 służy do określenia grubości warstwy zawiesiny mineralnej w zbiornikach połączonych z kanalizacją deszczową i sanitarną.
Pomiar grubości warstwy zawiesiny zatrzymanej w zbiorniku umożliwia oszacowanie jej objętości, koniecznej do usunięcia przez firmę serwisową. NT-OSI-3 umożliwia dokonanie pomiarów grubości warstwy zawiesiny mineralnej bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.