Serwis separatorów

Serwis separatorów to przede wszystkim kontrola ilości odseparowanych odpadów niebezpiecznych (węglowodory ropopochodne lub substancje ekstrahujące się eterem naftowym) oraz wysedymentowane na dnie urządzenia substancje mineralne (szlamy). Pomiary takie dają możliwość kontroli funkcjonowania urządzenia. W przypadku wartości granicznych konieczne jest wyczyszczenie urządzenia i transport odpadów do miejsca utylizacji.
Podstawowe czynności serwisowe:
- pomiar grubości warstwy olejów lekkich (węglowodory ropopochodne),
- pomiar grubości warstwy substancji mineralnych (szlamy),
- kontrola stanu wkładu koalescencyjnego (lub lamelowego),
- kontrola stanu pływaka i autozamknięcia (ewentualne czyszczenie),
- kontrola kompletności podzespołów urządzenia.