O Dziale Serwisu

Firma Navotech Inżynieria Środowiska powstała w roku 2001. Na początku swej działalności firma zajmowała się produkcją separatorów z tworzywa sztucznego. Dynamiczny rozwój firmy pozwolił rozpocząć produkcję kolejnych produktów, którymi były oczyszczalnie ścieków, przepompownie, neutralizatory i bardziej rozbudowany układy przemysłowe. W marcu 2009r. powstał w firmie Dział Serwisu, który podjął działalność w zakresie przeglądów i serwisu wyżej wymienionych urządzeń, jak również transporcie odpadów powstałych z eksploatacji urządzeń wod-kan, spawaniu elementów PE, PP, PVC oraz St. Serwis Navotech do zakresu swoich usług dołączył sprzedaż urządzeń pomiarowych jak również szereg biopreparatów biologicznych, będących narzędziem do poprawnej eksploatacji urządzeń wod-kan, a co za tym idzie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno –ściekowej.