Typ SL

Separatory typu SL (przepływ 15- 3500 l/s)

Separatory typu SL produkowane są w dwóch wersjach, na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD i z węglowej stali konstrukcyjnej.

Separatory typu SL znajdują zastosowanie w systemach oczyszczania wód deszczowych. Zastosowane w separatorach wielostrumieniowe wkłady lamelowe odporne są na rozkład biologiczny i działanie substancji ropopochodnych. Otwory rewizyjne separatorów przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi. Wszystkie urządzenia wyposażone są w stopy do postawienia zbiornika na podłożu oraz w uchwyty transportowe. Separatory SL przeznaczone są do zabudowy zarówno w terenach zielonych, jak i obciążonych ruchem kołowym (np. zlokalizowane w drogach, na parkingach, placach itp.) do 100 kN/oś (w zależności od zagłębienia dna kanalizacji).

Polietylenowe zbiorniki separatorów SL – w kształcie walca o osi poziomej wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych, dwuściennych rur o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN4÷SN8. Najważniejszymi zaletami materiału są wysokie odporności na ścieranie, odporności na korozje, nietoksyczność i niska waga zbiorników wykonanych z PE-HD.

Stalowe zbiorniki separatorów SL – w kształcie walca o osi poziomej wykonane są ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie specjalną powłoką ochronną. Gruba, chemicznie odporna farba smołowo- epoksydowa dwuskładnikowa, utwardzona adduktem poliaminowym zabezpiecza zbiornik przed działaniem wody i środowisk agresywnych chemicznie.

Aprobata techniczna At/2004-08-0230