Typ MAK

Separatory typu MAK [przepływ 1,5-1000 l/s]

Separatory typu MAK produkowane są w dwóch wersjach: z polietylenu PE-HD i betonu klasy B-45.

Polietylenowe zbiorniki separatorów MAK w kształcie walca o osi pionowej – wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie dwuściennych rur strukturalnych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN4÷SN8. Proponowane separatory są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Separatory typu MAK przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych, nieprzejezdnych lub w terenach obciążonych ruchem kołowym. Separatory mogą także być wykonane jako urządzenia wolnostojące.

Żelbetowe zbiorniki separatorów MAK-B oraz osadników OKB w kształcie monolitycznego walca o osi pionowej lub o kształcie prostopadłościennym – wykonane są na bazie betonu klasy B-45 zabezpieczonego na zewnątrz i wewnątrz specjalnymi powłokami ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Żelbetowe separatory i osadniki przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych i obciążonych ruchem kołowym (drogi, place manewrowe itp.) do 100 kN/oś.

Separatory typu MAK przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.

Aprobaty techniczne AT/2004-08-0228 i AT/2005-08-0228/A1