Separatory skrobi

Przeznaczenie separatorów skrobi

Separatory skrobi zatrzymują skrobię oraz inne frakcje stałe zawarte w ściekach pochodzących z miejsc obróbki warzyw. Separatory skrobi instaluje się w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, obieralniach, w zakładach przetwórstwa spożywczego itd.

Do separatorów skrobi nie można wprowadzać olejów mineralnych, fekali oraz wód deszczowych.

Zasada działania separatorów skrobi

Podczas procesu obierania, łuskania i płukania wodą wytrącają się drobiny skrobi. Ścieki przez króciec wlotowy wprowadzane są do kosza separacji, gdzie następuje wytrącenie części stałych. Drobne frakcje sedymentują na dno zbiornika do części osadczej. Oczyszczony ściek wylotem przepływa do odbiornika.

Budowa separatora skrobi

Zbiorniki separatorów oraz elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE.