Szanowni Państwo,
Separatory substancji ropopochodnych produkcji  NavoTech posiadają aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.  W oparciu o badania na naszej własnej stacji prób Na stanowisku pomiarowym można wykonywać badania separatorów o wielkości nominalnej do NS 120 [l/s].
Podstawowy zakres badań separatorów wykonywany na stacji prób obejmuje badanie potwierdzające skuteczność działania separatorów w tym:

 • sprawdzenie szczelności układu
 • ocena sprawności separacji przez pobór próbek ścieków oczyszczonych i wykonanie analiz fizyko – chemicznych zgodnie z PN-EN 858-1:2005.

Dodatkowo umożliwia badanie hydrauliki rozdziału ścieków

 • ustalenie wielkości przepływu odpowiadającego nominalnej wydajności badanego separatora.
 • kontrola przepływu strumienia w części komory separacji
 • badanie hydrauliki rozdziału ścieków na strumień przepływający przez separator i przelew burzowy
 • ocena funkcjonalności progu przelewowego.

Uprzejmie informujemy, że ruszyła STREFA KLIENTA. Wszyscy, którzy zakupili produkty naszej firmy mają  obecnie mozliwość zarejestrowania się pod adresem: http://navotech.com.pl/strefa_klienta,117.htm.  W ten sposób uzyskacie Państwo dostęp do PANELU KLIENTA, w którym możecie zgłaszać osobiście wszelkie reklamacje oraz śledzić ich przebieg realizacji.

Pragniemy poinformować, że uruchomiliśmy nową stronę firmową www.navotech.com.pl
Strona przeszła gruntowną przebudowę począwszy od zawartości poprzez szatę graficzną. Na stronie m.in. STREFA KLIENTA, na której możecie Państwo zarejestrować zakupiony produkt naszej produkcji uzyskując w zamian dodatkowy rok gwarancji oraz PORTAL KLIENTA – serwis on-line dla naszych zarejestrowanych kontrahentów, dzięki któremu możecie Państwo samodzielnie dokonywać zgłoszeń reklamacyjnych i wielu innych informacji dot. współpracy z naszą firmą.

Realizacja projektu dofinansowanego z UE

Firma Navotech Inżynieria Środowiska realizuje projekt:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez Navotech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów”.

Program w ramach którego realizowany jest projekt:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

W ramach ww. projektu planowany jest zakup urządzenia:

Zgrzewarka doczołowa rur

Parametry urządzenia:

 • zakres zgrzewanych rur Ø90 – Ø315,
 • zasilanie: 400V,
 • moc całkowita: 4,5 kW.

Wyposażenie:

 • urządzenie dociskowe,
 • frezarka elektryczna,
 • płyta grzejna,
 • obejmy dociskowe,
 • wkłady redukcyjne.

Niniejszym firma Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń zachęca do składania ofert na wyżej wymienione urządzenia do dnia 30.05.2012. Oferty można składać drogą mailową na adres navotech@navotech.com.pl, faxem na numer: +48 32 777 11 44 lub listownie na adres:

NAVOTECH Inżynieria Środowiska

ul. Pawliczka 22a

41-800 Zabrze

Rusza dział serwisu firmy Navotech. Obejmował będzie zarówno serwis urządzeń oczyszczalni, separatorów, przepompowni i innych urządzań związanych z zagadnieniem wod-kan jak również wszelkie prace konserwacyjne, montażowe tj. spawanie naprawcze elementów stalowych, polietylenowych, wymiana podzespołów urządzeń wod-kan, wywóz nieczystości i wiele innych.

Osoba kontaktowa:
Arkadiusz Pałka
e-mail: serwis@navotech.com.pl
tel. 032 777 11 44
032 777 10 90
mob. +48 505 163 080
Zakładka „Serwis” będzie rozbudowana. Już dzisiaj można zapoznać się z urządzeniami pomiarowymi.

Tagi:

Aktualny adres siedziby firmy Navotech:

ul. Pawliczka 22a

41-800 Zabrze

Tagi: