wrz 07

Szanowni Państwo,
Separatory substancji ropopochodnych produkcji  NavoTech posiadają aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.  W oparciu o badania na naszej własnej stacji prób Na stanowisku pomiarowym można wykonywać badania separatorów o wielkości nominalnej do NS 120 [l/s].
Podstawowy zakres badań separatorów wykonywany na stacji prób obejmuje badanie potwierdzające skuteczność działania separatorów w tym:

  • sprawdzenie szczelności układu
  • ocena sprawności separacji przez pobór próbek ścieków oczyszczonych i wykonanie analiz fizyko – chemicznych zgodnie z PN-EN 858-1:2005.

Dodatkowo umożliwia badanie hydrauliki rozdziału ścieków

  • ustalenie wielkości przepływu odpowiadającego nominalnej wydajności badanego separatora.
  • kontrola przepływu strumienia w części komory separacji
  • badanie hydrauliki rozdziału ścieków na strumień przepływający przez separator i przelew burzowy
  • ocena funkcjonalności progu przelewowego.

Autor: robert.g

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany/a aby pisać komentarze.