wrz 27

Informujemy, że zgodnie z podpisaną dn. 27.02.2012r. umową nr 548/410/2012 pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, a firmą Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń, toczy się postępowanie mające na celu rozszerzenie oraz przedłużenie terminu ważności aprobat technicznych:

  • AT/2007-08-0306  – „Separatory koalescencyjne: bez osadnika: MAK-II-PE-typoszereg, MAK-II-B – typoszereg; z osadnikiem: MAKO-II-PE – typoszereg, MAKO-II-B – typoszereg,
  • AT/2007-08-0307 -  „Separatory koalescencyjne z obejściem burzowym: bez osadnika: MAKH-II-PE – typoszereg, MAKH-II-B – typoszereg; z osadnikiem: MAKOH-II-PE – typoszereg, MAKOH-II-B – typoszereg.

Autor: robert.g

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany/a aby pisać komentarze.