Dzięki wsparciu i uczestnictwu naszej firmy w projekcie „Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez NavoTech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nasza firma oferuje wszystkim Klientom ulepszone produkty, m.in.:

  • separatory MAK-II-PE
  • separatory MAK-W-P
  • separatory LIPO HC
  • zbiorniki TOR
  • pręt spawalniczy

Przy produkcji ww. urządzeń wykorzystujemy nowo zakupione, dzięki wsparciu Unii Europejskiej maszyny, które pomagają nam podnosić jakość oferowanych produktów oraz zwiększać moce produkcyjne, co wpływa na konkurencyjność naszej firmy na rynku. Zapraszamy Państwa do zakładki Produkty, gdzie macie Państwo możliwość zapoznania się z ofertą NavoTech oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami.