Informujemy, że zgodnie z podpisaną dn. 27.02.2012r. umową nr 548/410/2012 pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, a firmą Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń, toczy się postępowanie mające na celu rozszerzenie oraz przedłużenie terminu ważności aprobat technicznych:

 • AT/2007-08-0306  – „Separatory koalescencyjne: bez osadnika: MAK-II-PE-typoszereg, MAK-II-B – typoszereg; z osadnikiem: MAKO-II-PE – typoszereg, MAKO-II-B – typoszereg,
 • AT/2007-08-0307 -  „Separatory koalescencyjne z obejściem burzowym: bez osadnika: MAKH-II-PE – typoszereg, MAKH-II-B – typoszereg; z osadnikiem: MAKOH-II-PE – typoszereg, MAKOH-II-B – typoszereg.

Informujemy, że dostępna jest do pobrania nowa ulotka dot. usług serwisowych firmy NAVOTECH Inżynieria Środowiska

pod tym linkiem możecie Państwo – po dokonaniu wcześniejszej rejestracji – zgłaszać reklamacje oraz śledzić postęp prac nad zgłoszonymi tematami.

Mamy przyjemność poinformować, że firma NavoTech wprowadziła na rynek komory drenażowe NT-BAS. Produkowane są z tworzywa sztucznego wysokiej gęstości, są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur, na pękanie powodowane czynnikami środowiska oraz na działanie substancji chemicznych występujących w wodach deszczowych i ściekach. Dzięki żebrowanej konstrukcji, komory utrzymują wysoką sztywność w bardzo dużym zakresie obciążeń, dlatego też mogą być stosowane zarówno w terenach zielonych jak i w ciągach komunikacyjnych (zastosowanie pod parkingami etc.)

Zalety systemu komór drenażowych:

 • bardzo duża wytrzymałość – np. obciążenie TIR
 • duża pojemność pojedynczej komory i niegraniczona pojemność całego systemu
 • łatwy, szybki i bezpieczny montaż
 • możliwość zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny
 • możliwosć rozbudowy lub przeniesienia
 • możliwość ponownego wykorzystania zgromadzonej wody

Nowość w ofercie NavoTech – wysokiej jakości odwodnienia liniowe.
Systemy odwodnień liniowych powszechnie stosowane są w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania ulic, parkingów, stacji paliw, garaży, hal, myjni samochodowych itp. Odwodnienia liniowe pełnią również ważną funkcję ochrony środowiska – chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Posiadamy w swojej ofercie odwodnienia liniowe w pełnym zakresie obciążeń od A 15 do F 900 według normy EN 1433 – szukaj więcej na stronie: navotech.com.pl

Szanowni Państwo,
Separatory substancji ropopochodnych produkcji  NavoTech posiadają aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.  W oparciu o badania na naszej własnej stacji prób Na stanowisku pomiarowym można wykonywać badania separatorów o wielkości nominalnej do NS 120 [l/s].
Podstawowy zakres badań separatorów wykonywany na stacji prób obejmuje badanie potwierdzające skuteczność działania separatorów w tym:

 • sprawdzenie szczelności układu
 • ocena sprawności separacji przez pobór próbek ścieków oczyszczonych i wykonanie analiz fizyko – chemicznych zgodnie z PN-EN 858-1:2005.

Dodatkowo umożliwia badanie hydrauliki rozdziału ścieków

 • ustalenie wielkości przepływu odpowiadającego nominalnej wydajności badanego separatora.
 • kontrola przepływu strumienia w części komory separacji
 • badanie hydrauliki rozdziału ścieków na strumień przepływający przez separator i przelew burzowy
 • ocena funkcjonalności progu przelewowego.

Uprzejmie informujemy, że ruszyła STREFA KLIENTA. Wszyscy, którzy zakupili produkty naszej firmy mają  obecnie mozliwość zarejestrowania się pod adresem: http://navotech.com.pl/strefa_klienta,117.htm.  W ten sposób uzyskacie Państwo dostęp do PANELU KLIENTA, w którym możecie zgłaszać osobiście wszelkie reklamacje oraz śledzić ich przebieg realizacji.